Annons

Plast till nanorör av kolatomer.

Bild: 
Istock

Gamla plastpåsar blir högteknologiskt material

Genom att förånga gamla plastpåsar har forskare lyckats omvandla kolatomerna till nanorör.

Publicerad:

2013-10-02

Vid University of Adelaide i Australien har forskare utvecklat en metod för att tillverka nanorör genom att förånga gamla plastpåsar. Normalt används lösningsmedel, till exempel etanol och toluen, som kolkällor i processen. Men nu använder man alltså plastpåsar i stället. Kolatomerna från påsarna fördelar sig på en aluminiumform och bildar nanorör.

– Sådan här nanoteknologisk återvinning är en helt ny tanke. Vi tror att det går att omvandla många typer av avfall till värdefulla nanomaterial, säger professor Dusan Losic, som är ansvarig för studien.

Nanorör är små cylindrar av kol, tiotusen gånger tunnare än ett hårstrå. De är flera hundra gånger starkare än stål, men sex gånger lättare. Rören har en mängd unika egenskaper som gör dem användbara inom många olika områden, till exempel elektronik, optik och materialfysik.

Studien presenteras i tidskriften Carbon.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.