Annons

Aktiernas ups and downs

Årets ekonomipristagare har fördjupat sig i frågor kring aktiekurser och utdelningar.

Författare: 

Publicerad:

2013-11-20

Aktiemarknaden är svår att förutsäga, och ny information förändrar i sig bedömningarna. Årets ekonomipristagare menar att även om kortsiktiga förändringar är svåra att förutse, så är det möjligt att i grova drag skatta kursutvecklingen ett par år framåt.

Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobles minne delas ut till tre amerikanska forskare: Eugene F. Fama och Lars Peter Hansen, båda vid Chicago university, och Robert J. Shiller, Yale university.

Robert J. Shiller menar att aktiepriserna fluktuerar mer än utdelningarna. Han har undersökt kvoten mellan dem och visat att hög utdelning är en kompensation för höga risker när kurserna är instabila. Tider med höga aktiekurser i relation till utdelningarna följs i regel av perioder med fallande aktiepriser i relation till utdelningarna. Dessa långsiktiga mönster gäller även för obligationer, har senare forskning visat. Robert J. Shiller förutspådde också dotcomkraschen för snart femton år sedan.

Reaktionerna på årets pristagare är blandade. På bloggen Ekonomistas, som drivs av ett antal svenska framstående nationalekonomiska forskare, skriver man: ”2013 års ekonomipristagare är välkända och synnerligen välförtjänta. Fama och Shiller har inte enbart varit empiriskt tongivande utan de har faktiskt förändrat världens finansforskning i stort.”

Andra, som ekonomijournalisten Andreas Cervenka på Svenska Dagbladet, menar att ”en av dem, Eugene Fama, anses vara upphovsman till teorin om den effektiva marknaden. En teori som inte visade sig vara jätteeffektiv. Den har till och med anklagats för att ha bidragit till kraschen [2008], eftersom den fick både Wall Street och övervakande myndigheter att blunda för riskerna (en beskrivning som Eugene Fama själv kallat ’fantasier’)”. 

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar