Annons

Dansa bort tonårsångesten

Försöksgruppen fick dansa två gånger i veckan.

Bild: 
Magnus Westerborn

Dansa bort tonårsångesten

Dans på schemat förbättrar hälsan hos nedstämda ungdomar, enligt svensk studie.

Annons

Publicerad:

2012-12-11

När 59 flickor mellan 13 och 18 år, som sökt upp skolsköterskan för bland annat oro, nedstämdhet och psykosomatisk värk, fick dansträna två gånger i veckan under åtta månader minskade symtomen, jämfört med en kontrollgrupp på 53 flickor med samma besvär.

Fokus i de 75 minuter långa danslektionerna låg på rörelseglädje och inte på prestation. Ett år efter att dansträningen var avslutad upplevde dansgruppen en 45-procentig förbättring av sin generella hälsa, jämfört med hur de mådde innan de började dansa. Hos kontrollgruppen hade den självskattade hälsan förbättrats med 7 procent.

Resultaten kommer från en studie ledd av Anna Duberg, sjukgymnast vid Universitetssjukhuset i Örebro och doktorand vid Örebro universitet. Hennes slutsats är att dans kan användas för att hjälpa tonårsflickor med psykiska och psykosomatiska besvär.

Studien har publicerats i tidskriften Archives of pediatric and adolescent medicine.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.