Annons

Förklarar  nästan allt

Förklarar nästan allt

Annons

Publicerad:

2013-01-29

Det är kanske det största mysteriet av alla: varifrån kommer vi och hela världsalltet? Modern fysik tycks kunna besvara denna fråga med teorin om kvantgravitation. Den teorin finns inte än, men grundbulten i den är tomrummet och dess inneboende energi.

Att skapa något ur intet strider mot sunt förnuft, men det går faktiskt att göra med hjälp av fysikens vakuum. Ur vakuum har hela världen skapats, och vakuumets energi styr fortfarande utvecklingen av universum.

Den amerikanske fysikprofessorn Lawrence Krauss är en välkänd populärförfattare och han leder läsaren genom den moderna fysikens världsbild med van hand. Det är spännande läsning. Däremot kan man tvivla på författarens anspråk – att med fysikens argument kunna eliminera Gud från människans världsbild.

Man behöver inte vara religiös för att ställa sig frågan varifrån de lagar som reglerar vakuums fysik kommer. Är detta tomrum verkligen så tomt som man tror? Eller är tomrummet i själva verket fyllt av ett fysikaliskt fält i vilket partiklarna kan skapas och förintas? Det är en viktig skillnad om man nu som Krauss hävdar att universums ursprung ur intet förklaras av kvantgravitationen. Det gör det inte riktigt, vilket författaren själv håller med om mot slutet av boken.

Kanske kommer vetenskapen i framtiden att kunna förklara universums eller för den delen multiversums ursprung. Men än har den inte gjort det.

Litteraturhänvisningar

Ett universum ur ingenting

Lawrence M. Krauss
Fri tanke förlag

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Detta tomrum som vi varken kan mäta eller se....än är Allt som Är. Det vi kan uppfatta med våra fem sinnen är en ytterst liten del av verkligheten. Vi lever mao i en otroligt begränsad fysisk verklighet.
När således medvetandenivån höjs kommer vi se att det är vi som skapar det vi vill uppnå. Begränsningarna upphör och tomrummet blir bara en ytterligare potential för skapande. Mao är vakuumet medvetenhet som inte blivit medvetet om sig själv än. Det här kommer alla förstå inom tre år.