Annons
Män och kvinnor drabbas olika  av Alzheimers

De blå områdena visar var i hjärnan kvinnor har förlorat mer hjärnvävnad än män när de får diagnosen Alzheimers sjukdom.

Bild: 
MV Spamoinato et al

Män och kvinnor drabbas olika av Alzheimers

Kvinnor kan förlora mer grå hjärnsubstans än män innan diagnosen Alzheimers sjukdom är ett faktum.

Författare: 

Publicerad:

2012-11-26

Forskare i USA har studerat hjärnan hos 109 kvinnor och män med begynnande minnesproblem – så kallad mild kognitiv svikt – som senare fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Med en magnetkamera tog de bilder i samband med att diagnosen ställdes, och jämförde dem med bilder tagna ett år före och ett år efter diagnostillfället.

En sammanställning av bilderna visar att kvinnor i genomsnitt hade förlorat mer grå hjärnsubstans än männen när de fick sin diagnos. Men männen kom i kapp.

– Hos männen utvecklas sjukdomen mer aggressivt på kortare tid, säger Maria Vittoria Spampinato, radiolog vid Medical university of South Carolina i USA.

Hon presenterade nyligen sina resultat vid en kongress för radiologer i Chicago, USA.

Det fanns även skillnader när det gäller vilka områden av hjärnbarken som drabbas hos kvinnor respektive män. Maria Vittoria Spampinato och hennes medarbetare anser att man i sökandet efter nya behandlingar mot Alzheimers sjukdom borde ta hänsyn till att förloppet skiljer sig åt mellan könen, och att olika delar av hjärnan drabbas.

I dag finns ingen bot mot sjukdomen, men det finns flera olika mediciner som lindrar symtomen och bromsar förloppet. Ungefär 150 000 personer i Sverige har Alzheimers sjukdom. Av dem är cirka 10 000 yngre än 65 år. Sjukdomen är något vanligare bland kvinnor än bland män.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln: