Annons

Moll har varit gladare
Bild: 
Istock

Moll har varit gladare

Vad är det som gör att vi tycker att musikens molltoner låter sorgliga medan dur låter glatt? Är det ett inlärt beteende?

Markus Enger

Annons

Publicerad:

2013-01-29

Svar: Dagens tolkning och upplevelse av dur- och molltonarter är troligen helt betingade av historiska konventioner. De tonsystem som är dur- och molltonartens föregångare, de så kallade kyrkotonarterna, uppfattades helt annorlunda under hela medeltiden och fram till åtminstone mitten av 1600-talet. En del av dem som ligger närmast molltonaliteten förknippades med triumfatoriska känslotillstånd, medan en del av de durliknande upplevdes som tungsinta och svaga.

Men sedan slutet på 1700-talet har man i musikalisk teori och praxis ofta förknippat dur med en eller flera av egenskaperna aktivitet, dynamik, styrka, klarhet, fullkomlighet och upprymdhet. Moll kopplades under samma tid till passivitet, tyngd, nedstämdhet och svaghet.

Försök har gjorts för att både kliniskt och etnografiskt testa om associationsparen glad–sorgsen/dur–moll är universella, men det har visat sig vara vetenskapligt besvärligt. Eftersom den västerländska flerstämmigheten under de senaste århundradena har blivit så dominerande i världen, finns det inte längre några tillförlitliga och opåverkade testområden för sådana studier.

Mattias Lundberg, Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Jag spelar själv västsvensk folkmusik. Musiken kan beskrivas som snabb, livlig, och med en markerad danspuls. Det har vid flera tillfällen hänt att jag har fått kommentarer om "glada låtar i dur" efter att ha spelat låtar i moll. Det här visar att glatt och sorgligt inte bara handlar om dur och moll - ofta är tempo och puls viktigare.