Annons

Svart hål  tyngre än 17 miljarder solar

Den lilla galaxen NGC 1277, här observerad med Hubbleteleskopet, har ett gigantiskt svart hål i sitt centrum.

Bild: 
SDSS Collaboration

Rekordstort svart hål tyngre än 17 miljarder solar

Ett gigantiskt svart hål – det största någonsin – har upptäckts i mitten av en ovanligt liten galax.

Annons

Publicerad:

2012-12-03

Världsalltets största svarta hål finns i en liten galax, NGC 1277, som ligger i stjärnbilden Perseus, 230 miljoner ljusår bort från oss. Om det svarta hålet hade tagit solens plats i vårt solsystem skulle det sträcka sig tio gånger längre bort än den yttersta planeten, Neptunus.

Nästan alla galaxer har ett svart hål i sitt centrum. Det svarta hålet i NGC 1277 väger 17 miljarder solmassor och omfattar mer än hälften av all den massa som finns i modergalaxens centrala områden. Vintergatans svarta hål väger som jämförelse bara cirka en tiondel av galaxens centrala delar. NGC 1277 bryter därmed mot den astronomiska regeln att ju större svarta hål är, desto större är deras värdgalax. Kanske är galaxen unik, och kanske har astronomerna inte sett allt.

Anledningen till att NGC 1277 är så liten är något som astronomerna bara kan spekulera om. Den är mycket gammal, stjärnorna slutade bildas där för 8 miljarder år sedan. Så även dess rekordstora svarta hål härstammar från den tiden.

– Kanhända ser vi en relik från förr, innan galaxerna växt sig stora. Vanligen gör de det under årmiljarderna genom att slås ihop med andra galaxer, säger en av upptäckarna, astronomen Remco van den Bosch från Max Planck-institutet för astronomi i Heidelberg, Tyskland.

– Men NGC 1277 lockade väl aldrig till sig andra stjärnor. Den startade med sitt stora svarta hål och förblev liten, medan dess grannar i stjärnhopen Perseus ökade sina mått med tiden.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Om galaxer kan rotera åt olika håll i parallella plan och sedan två sådana motroterande galaxer, av ungefär samma storlek, kolliderar med varandra, borde då inte stjärnornas rotationsenergi utjämnas och göra att galaxen därmed kollapserar in mot centrum till det svarta hålet, som då expanderar och kvar blir bara ett ”mindre” antal cirkulerande stjärnor runt det svarta hålet?

Supernovis