Annons
Summa summarum

Summa summarum

Författare: 

Placera ut talen 1 till 9 i ringarna så att summan av talen i två ringar är lika med talet vid linjen mellan dem.

Till exempel måste summan av talen i de första två ringarna i den första raden vara 8.