Annons

Vrakjakt i F&F för 33 år sedan

F&F 2/1980.

Vrakjakt i F&F för 33 år sedan

Annons

Publicerad:

2013-01-25

I F&F 2/1980 hyllade Carl Olof Cederlund, intendent vid Statens sjöhistoriska museum, den unika miljön i Östersjön. Frånvaron av skeppsmask gör att fartygsvrak kan bevaras under mycket långa tider. Men det gäller att hitta vraken. I detta nummer kan du läsa om hur ny teknik avslöjar vrak som tidigare varit omöjliga för marinarkeologerna att hitta.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.