Annons

Därför får vi skrynkliga badfingrar

En brittisk studie visar att russinfingrar gör det lättare för oss att hantera våta föremål.

Bild: 
Wikipedia

Därför får vi skrynkliga badfingrar

En ny studie pekar på att rynkorna är en uråldrig anpassning som har hjälpt oss att samla föda i vatten.

Annons

Publicerad:

2013-01-29

Brittiska forskare har nyligen upptäckt att fingrarnas förmåga att skrynkla sig i vatten styrs av det autonoma nervsystemet, det vill säga den del av nervsystemet som vi inte kan påverka med vår vilja, som bland annat reglerar hjärtslagen. Det faktum att nervsystemet reglerar rynkorna indikerar att de fyller en funktion.

Den nya studien visar att russinfingrar ökar vår förmåga att hantera våta föremål. Forskarna tror därför att rynkorna är en evolutionär anpassning, som underlättar födosamlande i vatten. Skrynkliga fötter kan också fylla en funktion, nämligen att ge bättre fotfäste i vatten.

Forskarna lät försökspersoner flytta glaskulor och blyvikter från ett kärl till ett annat. Det fick bara lyfta föremålen med tummen och pekfingret. Deltagarna fick göra ett försök med våta föremål samt ett försök med torra. Båda försöken utfördes med skrynkliga och släta fingrar.

Det visade sig att det gick snabbare att flytta blöta föremål om fingrarna var skrynkliga. Men när föremålen var torra påverkade russinfingrarna inte greppförmågan.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.