Annons

Hotfull kräfta från amerika

Den nordamerikanska marmorkräftan, Procambarus fallax virginalis, har nu upptäckts i svenska vatten.

Bild: 
Thorbjörn Hongslo / SVA

Hotfull kräfta från amerika

En främmande och invasiv kräftart har hittats i svenska vatten. Fyndet skapar oro eftersom arten sprider sig snabbt med jungfrufödsel och kan bära på smittsamma sjukdomar. 

Annons

Publicerad:

2013-01-02

En främmande och invasiv kräftart har hittats i svenska vatten. Fyndet skapar oro eftersom arten sprider sig snabbt genom jungfrufödsel och kan bära på smittsamma sjukdomar. Marmorkräftan, Procambarus fallax virginalis, är egentligen en nordamerikansk art och det är oklart hur den har kommit hit. Det är förbjudet att importera marmorkräftor till Sverige, men arten är populär i akvariekretsar i Europa.

– Det är troligt att det rör sig om akvariedjur som någon tröttnat på och släppt ut, säger Sofia Brockmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Frilevande marmorkräftor har hittats på minst 15 olika platser i Europa och arten har sannolikt inga problem med vårt klimat. De svenska fynden har gjorts i Märstaån, norr om Stockholm.

– Risken finns att kräftorna sprider sig till Mälaren och då kan det bli problem, säger Anders Hellström, statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

Marmorkräftan förökar sig genom jungfrufödsel, det vill säga honorna föder ungar utan hjälp av en hanne. En ensam hona kan därför ge upphov till ett helt bestånd. Dessutom kan kräftorna röra sig på land, och på så sätt sprida sig till nya vatten.

– De exemplar vi fann i Märstaån var av olika storlekar vilket kan betyda att de levt där ett tag och att de förökar sig, säger Anders Hellström.

Nu pågår provfiske i Märstaån med omnejd för att snabbt försöka skapa en bild av hur många kräftor som finns i området. De infångade kräftorna  undersöks på Statens veterinärmedicinska anstalt för att se om de bär på några smittsamma sjukdomar.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.