Annons

Mindre tid till  barnen vid sämre  anställningsskydd

Vågar mamma eller pappa vabba?

Bild: 
Istock

Mindre tid till barnen vid sämre anställningsskydd

Föräldrar som arbetar på småföretag där anställningsskyddet minskat vabbar mindre och har kortare föräldraledigheter.

Annons

Publicerad:

2013-02-08

Sedan 2001 kan småföretag med mindre än tio anställda undanta två anställda från ”sist in, först ut”-regeln för uppsägningar. Denna försämring av anställningsskyddet medförde att uttaget av föräldraledighet minskade med 11 procent hos de anställda. De tillfälliga föräldradagarna när barn är sjuka, så kallade vabb-dagar, minskade med 6 procent bland anställda vid små företag efter reformen.

Analysen bygger på en jämförelse mellan företag med mindre än tio anställda och företag med 11–50 anställda. Dessutom har antalet vabb-dagar och föräldradagar före och efter reformen jämförts. Det handlar om ett underlag på över 290 000 individer under åren 1997 till 2003.

Forskningen har utförts vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering vid Uppsala universitet.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.