Annons

Rasister är mindre kreativa
Bild: 
Johan Persson / Kontinent / Scanpix

Rasister är mindre kreativa

Ny studie kartlägger samband mellan fördomar och stereotypt tänkande.

Annons

Publicerad:

2013-01-23

Personer som kopplar olika fasta egenskaper till olika befolkningsgrupper är sämre än andra på att lösa problem på ett kreativt sätt. Det visar en israelisk studie som har kartlagt sambandet – eller snarare bristen på samband – mellan rasistiskt tänkande och kreativitet.

Forskarna lät försökspersonerna läsa en av två fabricerade vetenskapliga texter. I den ena texten angavs belägg för att individer som tillhör en specifik folkgrupp skulle besitta vissa egenskaper, det vill säga ett så kallat essentialistiskt synsätt, medan motsatsen bestyrktes i den andra texten.

Efter läsningen fick försökspersonerna dels fylla i ett formulär som mätte hur påverkade de var av texten – vilket de generellt sett var – och dels fick de genomgå några klassiska kreativitetstest. Där gällde det att finna så många användningsområden som möjligt för en tegelsten, att finna den gemensamma nämnaren mellan till synes disparata ord och att, med hjälp av tändstickor, en ask häftstift och ett stearinljus, fästa ljuset på en vägg utan att droppa stearin på golvet.

De som hade preparerats med den rasistiska texten gjorde sämre ifrån sig än de som förberetts med motsatta argument.

Studien, som har publicerats i Psychological Science, visar dels på en koppling mellan trångsynthet i allmänhet och låg kreativitet, dels ett samband mellan ett essentialistiskt synsätt på folkgrupper och låga resultat på kreativitetstester.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

5

Kommentarer

Du menar alltså att japaner som ju röstar på liknande partier om än inte extremare än SD, som i sin tur inte sällan kallas rasister - inte är kreativa? Haha! Detta är vänsterpropaganda.

Vänstern är väl inte så förtjusta i israel? Eller?

Israel är inte en etnicitet, det är namnet på en stat.

Vänstern är inte så förtjusta i judar då? Exempel: Ilmar Reepalu m fl ledande socialdemokrater!

De flesta är rasistiska på något sätt så då är vi alla mindre kreativa :)