Annons

19 terawattimmar
Bild: 
Istock

19 terawattimmar

Annons

Publicerad:

2013-04-02

Så mycket ska EU:s ­elförbrukning minskas per år med hjälp av energi­snålare dammsugare. EU har beslutat att unionens totala energiförbrukning ska sänkas med 20 procent till år 2020. Som ett led i det arbetet införs energimärkning och eko­designkrav på våra dammsugare. Besparingen på 19 terawattimmar per år motsvarar den årliga elproduktionen vid Forsmarks kärnkraftverk.              

Källa: Energimyndigheten

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.