Annons

Facebook bra för äldres arbetsminne

Flödet av ny information med social karaktär antas vara avgörande.

Annons

25 procent – så mycket förbättrade en grupp pensionärer sitt arbetsminne, efter att ha gjort uppdateringar på Facebook minst en gång om dagen i åtta veckor. De 14 försökspersonerna var mellan 68 och 91 år gamla och jämfördes med en kontrollgrupp som gjorde motsvarande övning på en dagbokssajt, helt utan interaktiva inslag - och en grupp som inte använde internet alls. Hos dessa kontrollgrupper uppmättes ingen skillnad i arbetsminnet före och efter den period som studien pågick vid University of Arizona, USA.

Forskarna tror att huvudskälet till Facebooks påverkan på arbetsminnet är sajtens sociala karaktär, i kombination med det ständiga flödet av ny information att förhålla sig till.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Den ljusnande framtiden är vår... Jag kan bli pensionär till sommaren 2013... och med stigande antal reklaminslag i TV, så missar jag ju inte möjligheten att fysiskt prata med min sambo och åldrande far (91) - och hålla informationsflödet levande via många av våra sinnen. Jag ska visa artikeln för min far - och se om jag kan får honom intresserad av en kurs i Fejsbook - för Old Timers... Återkom gärna med förslag ni sett om sådana kurser i Skåne. Lycka till med forskningen - och ta det där med reklaminslag seriöst .-)