Annons

Listan: De tolv eu-länder som satsar mest på forskning

Annons

Publicerad:

2013-04-02

Land / Andel av BNP

Finland 3,78%
Sverige 3,37%
Danmark  3,09%
Tyskland  2,84%
Österrike  2,75%
Slovenien  2,47%
Estland 2,38%
Frankrike  2,25%
Belgien 2,04%
Nederländerna 2,04%
Tjeckien  1,84%
Storbritannien  1,77%
Irland  1,72%
Norge  1,70%
Portugal  1,50%
Luxemburg  1,43%

Genomsnittet i EU är 2,03 procent. Målet inom unionen är att varje land ska lägga 3 procent av sin BNP på forskning senast år 2020.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.