Annons

Lugnande medicin gör fisken kaxig

Abborrar som får i sig rester av ångestdämpande preparat blir mindre vaksamma.

Bild: 
Bent Christensen

Lugnande medicin gör fisken kaxig

Ångestdämpande preparat som läcker ut från våra reningsverk förvandlar fiskarna till överaktiva och orädda enstöringar, enligt forskare vid Umeå universitet.

Annons

Våra vattendrag innehåller låga doser av läkemedel som inte fångats upp av reningsverken. Vilken effekt de har på vattenorganismerna är relativt okänt. Men nu visar svensk forskning att fiskarnas beteenden kan påverkas av de ångestdämpande preparat som förekommer i vattnen runt våra tätorter.

Forskarna har undersökt hur abborrar påverkas av oxazepam, en substans som bland annat finns i läkemedlet Sobril.

Abborrarna fick genomgå ett antal beteendetest där forskarna studerade fiskarnas aktivitetsnivå, hur modiga de var samt hur sociala de var. En grupp abborrar genomgick testen i akvarier fyllda med vanligt vatten, medan andra grupper utsattes för vatten som innehöll oxazepam.

Det visade sig att de abborrar som utsatts för oxazepam var ovanligt aktiva och orädda. De vågade till exempel utforska främmande miljöer och var inte lika beroende av att simma i stim. De dopade abborrarna var dessutom snabbare framme när det erbjöds mat och konsumerade födan ovanligt fort, sannolikt på grund av att de ägnade mindre tid åt att spana efter fiender.

Den här typen beteendeförändringar kan få ekologiska konsekvenser. Fiskar som lämnar stimmet riskerar att bli uppätna. Och fiskar som äter mer skulle kunna förändra balansen i näringskedjorna.

Mängden oxazepam i de dopade abborrarnas kroppar var jämförbar med de nivåer som förekommer hos vilda bestånd. Forskarna finner resultaten oroande. Om en enda substans kan ge sådana påtagliga beteendeförändringar, hur blir då den sammanlagda effekten av alla preparat som förekommer i våra vatten?

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.