Annons

Eva Bojner Horwitz

Eva Bojner Horwitz.

Eva Bojner Horwitz: Vi behöver dansa

Annons

Publicerad:

2013-05-02

1 | Varför började du forska om dans?

– Jag märkte att smärtpatienter mådde bättre av att dansa än av att prata. Den dansande rörelsen gjorde det möjligt att uttrycka upplevelser som inte kunde fångas med ord.

2 | Varför ska vi dansa mer?

– Det finns fler upplevelser än ord och dansuttrycket kan hjälpa till att fylla glappet som orden inte lyckats fylla. Vi bjuder upp både den kognitiva och den emotionella delen av hjärnan när vi använder dans. All inlärning, begriplighet och känsla av mening behöver båda dessa delar.

3 | Vilken musik är bäst att dansa till?

– Den musik som man känner lust att dansa till.

Dansa dig frisk

Dansa dig frisk

Dansen når vårt medvetande på ett djupare plan än vad orden förmår.

2013-04-30

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.