Annons

Havstulpaner luras att simma vidare

Efter larvstadiet slår sig havstulpanen ner på till exempel en sten, en val eller en båt och tillbringar resten av livet som en stilla­sittande filtrerare.

Bild: 
Fritz Geller-Grimm

Havstulpaner luras att simma vidare

Svenska forskare har utvecklat ett ämne som får havstulpanens larver att fortsätta simma, i stället för att sätta sig fast på exempelvis ett båtskrov.

Annons

Publicerad:

2013-03-28

Havstulpanen är ett litet kräftdjur som börjar sitt liv som frisimmande larv. När den blir äldre slår den sig gärna ned på båtskrov där den bygger ett skyddande skal av kalk. Havstulpanerna är ett gissel för sjöfarten eftersom påväxten kan medföra en kraftig ökning av bränsleförbrukningen.

Svenska forskare har nu utvecklat ett giftfritt preparat som orsakar beteendeförändringar hos havstulpanlarverna. När larverna kommer i kontakt med ämnet så stimuleras deras simbeteende, vilket medför att de inte kan slå sig ned, utan tvingas lämna platsen. Effekten är inte bestående; när larverna avlägsnat sig återfår de sitt vanliga beteende och kan slå sig ned någon annanstans.

Preparatet är verksamt i mycket små doser vilket gör det lämpligt som tillsats i båtbottenfärger då det inte påverkar färgens övriga egenskaper.

Det nya ämnet, som kallas för Selektope, har utvecklats av det Göteborgsbaserade företaget I-tech som har fått ekonomiskt stöd från Energimyndigheten för att vidare­utveckla produkten.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.