Annons

Lämmeltåget har spårat ur.
Bild: 
Frode Inge Helland

Hur gick det?

Lämmeltåget har spårat ur.

Annons

Publicerad:

2013-05-02

För två år sedan publicerade vi en artikel med rubriken Lämmeltåget har spårat ur (F&F 4/2011). Den beskrev hur topparna i den fyraårscykel som utmärker smågnagarnas beståndsutveckling – lämmelåren – blivit allt ovanligare. Strax därpå började det vimla av lämlar i fjällen, vilket förbryllade många läsare.

Nu visar en ny studie att lämmelåret 2011 sannolikt var undantaget som bekräftar regeln. Data från åtta europeiska länder visar ett tydligt mönster: fyraårscykeln dämpas och bestånden minskar. Klimatförändringarna tros ligga bakom, men exakt hur är inte klarlagt.

Källa: Science

Lämmeltåget har spårat ur

Lämmeltåget har spårat ur

Liten, ilsken och färgglad.

2011-04-16

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.