Annons

Kvinnor röstar hellre än män

Kerstin Hesselgren väljs som första kvinna in i riksdagen, den 12 september 1921. Samma år införs kvinnlig rösträtt i Sverige.

Bild: 
Bertil Norberg / Scanpix

Kvinnor röstar hellre än män

En ny rapport beskriver valdeltagandets utveckling bland kvinnor och män i Sverige sedan kvinnor fick rösträtt.

Annons

År 1921 fick kvinnor samma rösträtt som män i Sverige, men många tog då inte chansen. Bara 47 procent av kvinnorna röstade i detta val – medan 62 procent av männen röstade. Sedan dess har kvinnornas valdeltagande ökat kraftigt.

På 1950-talet började kvinnor komma i kapp männens valdeltagande, och i 1988 års val röstade en större andel kvinnor än män i riksdagsvalet. Sedan dess har kvinnornas valdeltagande varit omkring en procentenhet högre än männens. Valdeltagandet skiljer sig dock mellan olika åldersgrupper. Bland dem som är yngre än 60 år så är skillnaderna störst. Och i gruppen över 75 år så röstar männen tvärtom i högre utsträckning än kvinnor.

Men ända sedan 1960 års val röstar fler kvinnor än män räknat i antal röster, eftersom kvinnorna är i majoritet bland de röstberättigade.

Det framgår av en ny rapport från Statistiska centralbyrån

Sedan 1988 röstar en något större andel kvinnor än män i det svenska riksdagsvalet. 

Bild: 
SCB

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

"Men ända sedan 1960 års val röstar fler kvinnor än män räknat i antal röster, eftersom kvinnorna är i majoritet bland de röstberättigade." Vilket ogiltigförklarar din taffliga rubrik. Gör om, gör rätt.

Hej wtf! Rubriken syftar på att en större andel kvinnor än män röstar i riksdagsvalet. Det framgår av till exempel denna mening: ”På 1950-talet började kvinnor komma i kapp männens valdeltagande, och i 1988 års väl röstade en större andel kvinnor än män i riksdagsvalet. Sedan dess har kvinnornas valdeltagande varit omkring en procentenhet högre än männens.” Det framgår även av diagrammet.

Den mening du citerar handlar om absoluta tal. Så för att i all vänlighet travestera ditt muntra tillrop: Läs om, läs rätt!