Annons

Sant samband

Författare: 

Hur kan man välja fem siffror i följd, skriva in dem i rutorna och få ett samband som är sant? Ett exempel:

En möjlig lösning är att använda siffrorna 5, 6, 7, 8 och 9 och skriva sambandet som 8 x 9 = 7 + 65. Försök att göra likadant med sambanden nedan. Använd siffrorna inom parentes.