Annons

Ett autistiskt barn hoppar gärna över meningslösa moment, som att knacka på locket innan det öppnas. 

Bild: 
Current biology, Marsch et al.

Barn med autism gör inte fel när de inte gör ”rätt”

En ny studie visar att autistiska barn inte vill upprepa onödiga beteenden vid inlärning. 

Annons

Publicerad:

2013-04-19

När barn med autism lär sig genom att härma är de dubbelt så benägna som andra att utelämna handlingar som de bedömer som onödiga. Det visar en studie där 31 barn med autism jämfördes med 30 andra barn. Till exempel fick barnen se en vuxen person öppna en plastask genom att knacka på locket (onödigt) och vika upp kanterna på locket (nödvändigt). När barnen sedan ombads öppna asken klarade nästan alla av uppgiften. Men bara var femte av de autistiska barnen upprepade det onödiga momentet att knacka på asken, något som hälften av kontrollgruppen gjorde trots att även de insåg att handlingen saknade praktisk funktion.

Enligt forskarna visar studien hur viktigt det är för barn att vara som andra, och hur stor den sociala betydelsen av inlärning genom imitation är – något som utgör en extra utmaning för barn med autism. Ett kännetecken för autism är just låg social motivation.

Studien har publicerats i Current Biology.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

En intressant studie på många sätt!
Dels så är själva resultatet av studien intressant. Men intressant är också forskarnas tolkning av resultatet. Att autistiskas minskade behov av att vara som andra skulle vara ett problem, samtidigt som de fastslår att de fortfarande är kapabla att härma de nödvändiga beteendet för att utföra en uppgift och om man ska vara krass tom effektivisera sin inlärning.
Detta tyder väl på att det knappast är ett problem för barnen utan snarare ett problem för samhället som istället håller fast vid sitt behov av konformitet.