Annons

Synen på civila i krig uppkom på 1600-talet

Svenska trupper korsar isen över till Själland. Målning av Johan Philip Lemke.

Synen på civila i krig uppkom på 1600-talet

I svenska militärdomstolar började man under stormaktstiden skilja mellan civila och stridande, enligt ny historisk forskning.

Annons

Publicerad:

2013-05-03

Under stormaktstidens krig började man betona att barn, kvinnor, gamla, präster och liknande grupper skulle betraktas som icke-stridande. Det framgår av historikern Christopher Collstedts forskning vid Lunds universitet.

Det juridiska skyddet för dessa grupper vidgades under 1600-talets gång. Det förekom till och med att begreppet ”undersåtar” vidgades till ”människan”, när man talade om skydd mot plundring – ett tecken i riktning mot en mer universell etik.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.