Annons
Talgoxens ungar i ett bo

Talgoxens ungar trängs i boet. Normalt kan de vara omkring ett dussin.

Bild: 
Thomas Reed

Talgoxen klarar förändrat klimat – än så länge

En nederländsk studie visar att klimatförändringarna ökar dödligheten bland talgoxens ungar. Men effekten på beståndet uppvägs tills vidare av minskad konkurrens om föda.

Författare: 

Publicerad:

2013-04-26

Talgoxar föder upp sina ungar på fjärilslarver. För att häckningen ska lyckas, måste ungarna kläckas när födotillgången är som störst. Men nu har nederländska forskare kunnat visa att klimatförändringarna rubbar den här balansen.

Forskarna analyserade 40 års häckningsdata från ett nederländskt bestånd av talgoxar. De årliga häckningsresultaten jämfördes med födotillgången och med väderdata.

Forskarna, som har publicerat resultaten i Science, kunde konstatera att vårarna blivit allt varmare och att detta leder till en snabbare larvutveckling. Den optimala tidpunkten för häckning infaller därför allt tidigare på säsongen. Men talgoxarna har inte klarat av att anpassa häckningsperioden till larvperioden, utan tvingas ofta att häcka när det råder födobrist. Det medför en ökad dödlighet bland ungarna. Men trots detta har bestånden inte minskat.

Den ökande dödligheten bland ungarna kompenseras med en ökad överlevnad efter häckningsperioden, när ungarna har blivit ungfåglar. Eftersom ungfåglarna är så få, så minskar konkurrensen om födan vilket medför att en större andel ungfåglar överlever den följande vintern.

Den minskade födokonkurrensen buffrar alltså för de negativa följderna av klimatförändringarna. Frågan är dock hur länge effekten håller i sig.

– Till slut kommer sannolikt tidsglappet mellan födotillgången och häckningen att bli så stort att bestånden börjar minska. Men buffringen medför att talgoxarna vinner lite tid, vilket kan innebära att de hinner anpassa sig till de nya förutsättningarna, säger Thomas Reed vid Institutionen för ekologi (NIOO-KNAW) i Wageningen, Nederländerna, som är huvudförfattare till studien.

Snabba klimatförändringar kan störa årstidsanpassningarna hos många djurarter. Att en täthetsberoende faktor som födokonkurrens kan bromsa de negativa följderna av klimatförändringarna är därför en viktig insikt. 

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar