Annons

34 procent …
Bild: 
Istock

34 procent …

Annons

Publicerad:

2013-08-01

… av alla annonser för antidepressiva läkemedel i Läkartidningen åren 1994–2003 bedömdes som vilseledande av branschens eget granskningsorgan. Under samma period ökade försäljningen från 130 miljoner kronor till över en miljard per år. Det visar en genomgång som gjorts vid Lunds universitet och publicerats i Plos one.

”Egentligen borde siffran ha varit ännu högre eftersom vi upptäckte att en hel del vilseledande reklam hade passerat granskningen obemärkt. Till exempel innehöll många ofällda annonser överdrivna påståenden om läkemedlets effekt”, påpekar Shai Mulinari, samhällsvetenskaplig och biomedicinsk forskare som står bakom studien.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.