Annons

Spansk skogssnigel aka mördarsnigel

Den spanska skogssnigeln blir mindre glupsk när det finns många daggmaskar i jorden.

Bild: 
Roger Turesson / DN / SCANPIX

Bromsa mördarsnigeln – med daggmask

Vill du skydda trädgården mot mördarsniglar bör du ha gott om daggmask i jorden och många olika växtarter. Det visar en ny studie publicerad i tidskriften BMC Ecology.

Annons

Publicerad:

2013-05-15

Den spanska skogssnigeln, även kallad mördarsnigel, är en plåga för många trädgårdsentusiaster. Men en ny österrikisk studie ger tips om hur man kan minska angreppen.

Forskarteamet odlade gräs, örter och legymer i lådor i ett växthus. Alla lådor innehöll lika många plantor, men antalet arter skilde sig åt. I vissa lådor fanns det bara tre olika arter, i andra lådor odlades tolv olika arter. När plantorna hade växt till sig, tillsattes daggmaskar i hälften av de två typerna av lådor. Slutligen lade forskarna spanska skogssniglar i samtliga odlingslådor.

Försöken visade att andelen snigelangripna blad minskade med i genomsitt 60 procent när det fanns daggmask i jorden. Forskarna tror att daggmaskarna frigjorde näringsämnen i jorden, som växterna kunde använda till att förstärka sitt kemiska försvar mot snigelangrepp. Men även artrikedomen bland växterna påverkade mördarsniglarnas aktivitet. I odlingarna med 12 växtarter åt sniglarna 40 procent mindre av bladen än i odlingarna med bara tre växtarter. Detta kan enligt forskarna bero på att sniglarnas effektivitet minskade i de artrika odlingarna, eftersom de tvingades byta diet oftare.

Forskarna såg dessutom att sniglarna föredrog örter och legymer framför gräs. I odlingarna med tre arter, varav en art var ett gräs, gynnade daggmaskarna grästillväxten. I dessa odlingar konsumerade därför sniglarna proportionellt mer örter och legymer än i de daggmaskfria odlingarna.

Vill du rädda din trädgård bör du alltså satsa på att ha en hög artrikedom av växter samt daggmask i jorden. 

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1