Annons

Tankestyrd helikopter

Personen i mitten styr den lilla helikoptern med sina tankar. Hans mössa innehåller 64 elektroder som läser av hjärnvågorna. 

Bild: 
University of Minnesota

En tankestyrd helikopter

Amerikanska forskare har utvecklat ett system som gör det möjligt att manövrera en radiostyrd helikopter med tankekraft. Tekniken skapar nya möjligheter att utveckla hjälpmedel för personer med muskelsjukdomar eller förlamningar. 

Annons

Publicerad:

2013-06-10

Ett filmklipp visar hur en helt stillasittande person manövrerar en radiostyrd helikopter genom en hinderbana i en gymnastisksal – utan att röra en muskel. Helikoptern styrs med tankekraft. När "piloten" tänker på att knyta höger näve, svänger helikoptern åt höger. Om piloten föreställer sig att båda nävarna knyts så stiger helikoptern. Genom att fokusera tankarna på en kroppsdel som inte är muskelstyrd, kan piloten få helikoptern att sjunka.

˗ Styrsystemet ska användas till att kontrollera hjälpmedel som rullstolar och proteser och på så sätt förbättra livskvaliteten för personer med förlamningar eller muskelsjukdomar, säger professor Bin He vid University of Minnesota i Minneapolis, USA, vars forskarteam har utvecklat tekniken.

Styrsystemet består av en mössa med 64 elektroder som läser av pilotens hjärnvågor. En dator tolkar hjärnvågorna och skickar kommandon till helikoptern via ett trådlöst nätverk. 

Styrsystemet är förhållandevis enkelt att bemästra. Forskarna lät fem försökspersoner träna på att manövrera en virtuell helikopter i ett viljestyrt datorprogram. När de lärt sig tekniken fick de börja öva med den riktiga, radiostyrda, helikoptern. Efter drygt sex timmars träning kunde samtliga försökspersoner manövrera minihelikoptern genom hinderbanan.

Källa: Journal of neural engineering

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.