Annons

Högre priser på avreglerad taximarknad

Före taximarknadens avreglering bestämdes priserna av statliga Transportrådet. 

Bild: 
Claudio Bresciani / SCANPIX

Högre priser på avreglerad taximarknad

Den svenska taximarknaden avreglerades 1990. Sedan dess finns det fler lediga bilar – men resorna har blivit dyrare.

Annons

Den fria etableringen på taximarknaden har lett till att antalet taxibilar, justerat för befolkningsmängden, har ökat med 22 procent. Därför har väntetiderna blivit kortare. Men samtidigt har taxipriserna ökat betydligt mer än konsumentprisindex. Under åren 1990–2007 ökade taxipriserna med i snitt fyra procent om året, vilket kan jämföras med att konsumentprisindex ökade med i snitt 2 procent om året.

Enligt Jan-Eric Nilsson, professor på Statens väg- och trafikforskningsinstitut, så har konkurrensen inom transportsektorn ökat utan att det gett några generellt sänkta priser. Han har även undersökt inrikesflygets biljettpriser, där man inte har sett några prissänkningar som effekt av avregleringen som skedde 1992.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.