Annons

prematurt barn

I Sverige föds ungefär 6 procent av alla barn för tidigt, före vecka 38.

Bild: 
Istock

Överviktiga riskerar tidig förlossning

En ny svensk studie med data från 1,5 miljoner förlossningar slår fast sambandet mellan högt BMI hos mamman och för tidig födsel.

Annons

Publicerad:

2013-06-11

En kvinna med lätt övervikt (BMI över 25) löper 25 procent högre risk än normalviktiga att föda före vecka 28, vilket räknas som extremt mycket för tidigt. Det visar en studie vid Karolinska institutet. Risken ökar med ökande vikt och sambandet finns för tidig födsel från vecka 28 till 36.

– Framför allt beror detta på att övervikt ger en ökad risk för havandeskapsförgiftning. Då måste förlossningen sättas i gång för att mamman blivit sjuk, säger Sven Cnattingius, professor vid Institutionen för medicin vid Karolinska institutet.

Han tycker att man ska förebygga fetma hos hela befolkningen, eftersom det är ett växande folkhälsoproblem.

Studien bygger på data från 1,5 miljoner förlossningar mellan 1992 och 2010 och publiceras i JAMA.

Av de cirka 100000 barn som föds i Sverige varje år är ungefär 4 250 för tidigt födda, varav 250 barn föds mer än tre månader för tidigt.     

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.