Annons

Ett av de skelett som forskarna undersökte kom från en man som levde i Sigtuna på medeltiden.

Ett av de skelett som forskarna undersökte kom från en man som levde i Sigtuna på medeltiden.

Bild: 
Anna Kjellström

Skelett avslöjar välbevarad spetälska

Under de senaste tusen åren har arvsmassan hos leprabakterien, som orsakar spetälska, knappt förändrats alls.

Annons

Publicerad:

2013-06-12

Mellanfotsbenen hos en man som levde i Sigtuna för mer än 600 år sedan är märkligt förtvinade.

– Jag tänkte direkt att det var lepra, säger Anna Kjellström, osteoarkeolog vid Stockholms universitet.

En dna-analys bekräftade att Sigtunamannen var smittad av bakterien Mycobacterium leprae, som orsakar spetälska.

En internationell forskargrupp har nu kartlagt bakteriens arvsmassa hos Sigtunamannen och ytterligare fyra medeltida lepraoffer från Danmark samt Storbritannien. De medeltida bakterierna visade sig vara påfallande lika de stammar av bakterien som cirkulerar i dag.

Under 1500-talet minskade antalet fall av lepra tvärt i Europa. Det berodde knappast på att själva bakterien blev mindre smittsam, skriver forskarna i tidskriften Science. I stället tänker de sig att nedgången berodde på bättre levnadsförhållanden, eller på att andra smittor som pest och tuberkulos tog över och kanske påverkade människors immunsystem.

I hela världen smittas varje år drygt 200 000 människor av lepra, de allra flesta i tropiska delar av Afrika och Asien.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.