Annons

En bild av solens kraftfält, där de orange fältlinjerna sträcker sig ut mot rymden och de blå böjer tillbaka mot solytan. Den rosa linjen visar kometens bana.

Bild: 
NASA

Solens atmosfär utforskas med komet

Genom att följa kometens svans kunde forskarna studera solens magnetfält.

Annons

Publicerad:

2013-06-03

Kometen Lovejoy, som föll mot solen i december 2011, gav viktiga upplysningar om solens atmosfär – den så kallade solkoronan, som sträcker sig miljoner kilometer ut i rymden. Den är så het och så våldsam att inga rymdsonder kan vistas i dess närhet. Men när kometen föll in mot solytan följde forskarna vid Nasa uppmärksamt kometens svans, vars rörelser påverkades av koronans magnetiska fält. På så sätt kunde två olika sorters fältlinjer urskiljas – sådana som sträcker sig ut mot rymden, och sådana som böjer tillbaka mot solytan.

Forskare tror att solens magnetfält ligger bakom den extrema hettan i koronan, som är närmare tre miljoner grader – jämfört med solytans ”ynka” 6 000 grader. Att vi ändå ser den gula solytan och inte koronan beror på att koronan är mycket glesare. Koronan syns däremot tydligt vid en solförmörkelse.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.