Annons
Gonorré kan bli omöjligt att bota

106 miljoner. Så många människor smittas varje år av bakterien Neisseria gonorrhoeae (här avbildad med elektronmikroskop).

Bild: 
SPL

Gonorré kan bli omöjligt att bota

Antalet fall av gonorré i Sverige är det högsta på 23 år. Samtidigt ökar motståndskraften snabbt mot alla typer av antibiotika.

Författare: 

Publicerad:

2013-09-04

Neisseria gonorrhoeae, bakterien som orsakar gonorré, har alltid varit bra på att utveckla resistens mot antibiotika, men nu är läget på väg att bli akut.

– Bakterierna har börjat utveckla resistens mot de sista alternativen, cefalosporinerna. Sedan finns inga andra antibiotika att ta till, säger Magnus Unemo, ansvarig expert vid WHO:s samarbetscentrum för gonorré och andra sexuellt överförbara infektioner vid Universitetssjukhuset i Örebro.

I Sverige har gonorréfallen ökat de senaste åren. Framför allt bland unga vuxna och bland män som har sex med män. Inga Velicko, epidemiolog vid Smittskyddsinstitutet, tror att det kan finnas två förklaringar till ökningen.

– Dels är det fler människor som testar sig. Dels finns ett ändrat sexualbeteende med ökad risktagning och låg kondomanvändning bland unga, säger hon.

Förra året rapporterades 1 098 fall av gonorré i Sverige. Det är den högsta siffran sedan 1989 och en ökning från 2011 med 16 procent.

WHO beräknar att 106 miljoner människor varje år smittas av gonorré. Organisationen varnar för att sjukdomen kan bli obotlig om antibiotika används på fel sätt eller om man inte hittar nya sorter som fungerar.

Resistent gonorré är ett globalt problem. Under första halvåret i år kom forskningsrapporter från i stort sett hela världen om gonokocker som är resistenta mot ett eller flera antibiotika. Sedan 2009 har tre stammar upptäckts som är resistenta mot alla rekommenderade antibiotika. De har hittats i Japan, Frankrike och Spanien.

– Vi ser mest resistens och fall som inte går att behandla i högresursländer. Det är antagligen bara toppen på ett isberg, eftersom lågresursländerna inte har tillgång till samma diagnostik och därför inte kan identifiera vare sig infektion eller resistens på ett bra sätt, säger Magnus Unemo.

För att minska problemen med att bakterier utvecklar resistens måste man se till att antibiotika bara används när det verkligen behövs, och på rätt sätt. I Sverige ansvarar Smittskyddsinstitutet för övervakningen. I andra delar av världen finns ytterligare svårigheter.

– Kvaliteten på antibiotika är inte lika hög överallt, och doserna kan variera. Det driver på resistensutvecklingen, berättar Magnus Unemo.

Han har arbetat med de europeiska riktlinjerna för hur gonorré ska bekämpas. De innehåller rekommendationer för hur man kan förebygga, diagnosticera, behandla och övervaka sjukdomen. Till exempel bör man behandla infektionen med två antibiotika i stället för ett.

– Men det är ingen långtidslösning. Om tio till tjugo år kan de cefalosporin-resistenta bakterierna vara spridda globalt, säger Magnus Unemo.

Han menar att man måste öka medvetenheten. Dels hos enskilda individer om hur viktigt det är att skydda sig och att testa sig om man misstänker att man har smittats. Dels hos vetenskapssamhället om behovet av nya typer av antibiotika. Annars finns det risk för att det blir omöjligt att behandla gonorré.

– Vi vill inte tillbaka till ett samhälle utan antibiotika, säger Magnus Unemo. 

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln: