Annons

Samma summor

Författare: 

Ett rutnät har tre rader och fem kolumner. Placera i rutorna talen från 1 till 15 på ett sådant sätt att summan av talen i var och en av raderna är samma och att summan av talen i var och en av kolonnerna är samma (summan för kolumnernas är inte samma som radernas).

Facit

Eftersom 1 + 2 + 3 + … + 15 = 120 måste summan av talen i varje rad vara 120/3 = 40.

Summan av talen i varje kolumn är 120/5 = 24.

Det ger följande svar (fast kolumnerna eller raderna kan komma i en annan ordning):