Annons

Dödsolyckor bland barn minskar
Bild: 
Istock

Dödsolyckor bland barn minskar

Annons

Publicerad:

2013-08-30

De senaste tio åren har antalet barn som dödats i olyckor – i trafiken, av drunkning, på grund av fallskador och liknande – halverats. År 2002 dog 48 barn i olyckor i Sverige, år 2012 hade antalet minskat till 25, enligt Socialstyrelsens senaste rapport. Olyckor är den näst vanligaste dödsorsaken bland barn i åldern 1–14 år. Dödliga tumörer är den vanligaste.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.