Annons

Så ska vi härma bladens fotosyntes
Bild: 
Istock

Så ska vi härma bladens fotosyntes

Hur långt har forskningen om konstgjord fotosyntes kommit i dag?

/Åsa Fahlbeck, Linköping

Annons

Publicerad:

2013-10-16

Forskningen har kommit långt och det finns redan primitiva exempel på solceller som omvandlar vatten till vätgas med hjälp av ljusenergi. Dessa celler använder den naturliga fotosyntesen som modell, men man har valt att framställa vätgas snarare än att omvandla koldioxid till biomassa, eftersom det är enklare. Processerna för att i ett senare steg omvandla vätgas och koldioxid till olika bränslen, såsom alkoholer och kolväten, finns redan. För detta kan katalysatorer av ädelmetaller som rhodium, antagligen även palladium, användas.

Forskning om artificiell fotosyntes som direkt omvandlar koldioxid och vatten till olika biobränslen pågår också, men har inte kommit lika långt.

Det fordras dock fortfarande stora forskningsinsatser, framför allt för att förbättra den artificiella fotosyntesens effektivitet och stabilitet, innan man är framme vid system som kan användas kommersiellt.

/Björn Åkermark, professor emeritus i organisk kemi vid Stockholms universitet

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.