Annons

Till slut blev det en tunnel

Annons

Publicerad:

2013-10-15

Den 4 september i år bröt tunnelbyggarna till sist igenom vid norra sidan av Hallandsåsen. Genombrottet kom mer än tjugo år efter det att regering och riksdag gav klartecken till tunnelbygget. Projekt har varit kantat av förseningar och fördyringar samt allvarliga skador på miljön, med sänkta grundvattennivåer och förgiftningar av tätningsmedlet Rhoca-Gil. Tunnelbygget lyckades till sist genom den jättelika borrmaskinen Åsa, som efter sig lämnar ett vattentätt betongrör genom berget. Åsa togs i bruk sedan projektet startades om.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.