Annons
Vanligare att unga blir sjukskrivna
Bild: 
Istock

Vanligare att unga blir sjukskrivna

Yngre generationer använder sjukförsäkringen oftare än äldre generationer – trots bättre hälsa.

Författare: 

Publicerad:

2013-09-06

I en studie över svenskar födda mellan 1917 och 1963 kan man se att för varje födelsekull, kohort, ökar benägenheten att använda sig av sjukförsäkringen: ”De yngre generationernas högre benägenhet att använda sjukförsäkringen står i skarp kontrast till objektiva hälsoutfall. De yngre har längre förväntad livslängd och färre hälsoproblem jämfört med äldre generatio­ner”, skriver Martin Ljunge, forskare vid Institutet för näringslivsforskning i Ekonomisk Debatt.

Sambandet kvarstår även när man tar hänsyn till faktorer som utbildning, inkomst, familjeförhållanden och liknande som påverkar uttaget av sjukdagar. Kohorterna jämfördes mellan åren 1974 och 1990, då regelverket för sjukskrivning var likadant.

De yngre generationerna har alltså en högre acceptans för att använda sig av offentliga förmåner, även sådana man inte har rätt till. Utvecklingen har även kunnat bekräftas i internationella studier via World Values Survey, så det är inget unikt för Sverige.

– Det handlar om en normförskjutning, säger Martin Ljunge. Äldre generationer ser inte dessa förmåner som en självklarhet, och minns kanske att det tidigare var skambelagt att få hjälp av staten. Nu när det ses mer som en självklar rättighet ökar efterfrågan, trots en generellt bättre hälsa.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar