Annons

Diagram över fetma

Andelen feta män inom två grupper: de med högst gymnasieexamen och låga löner (övre kurvan), och de med såväl högskoleexamen som höga löner (undre kurvan).

Bild: 
Ekonomisk debatt

Allt fler blir allt fetare

Svensken lägger på sig många extrakilon, och detta drabbar allt fler, oavsett utbildningsnivå eller inkomst.

Annons

De tre senaste decennierna har andelen överviktiga och feta ökat från 31 till 47 procent bland den vuxna svenska befolkningen. Enligt en ny studie, som publicerats i Ekonomisk debatt, slår viktökningarna nu mot alla samhällsklasser, inte bara lågutbildade och låginkomsttagare som tidigare varit de mest drabbade.

Forskaren Åsa Ljungvall, utredare vid Myndigheten för vårdanalys, anger stillasittande livsstil tillsammans med ökat småätande som en av förklaringarna.

– Mat och dryck är alltmer tillgängligt, och i detta avseende är alla grupper i samhället lika exponerade, säger Åsa Ljungvall.   

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.