Annons
Bild: 
Istock

Finns i sjön

Författare: 

Du ska hämta fyra liter vatten ur en sjö och har två hinkar, som rymmer 10 respektive 11 liter vatten. Hur ska du göra? Du får hälla vatten mellan hinkarna eller tillbaka i sjön. 

Facit

Låt (a,b) beteckna situationen då det finns a respektive b liter vatten i 10- respektive 11-litershinken. Vid starten har vi (0,0) och vi vill få (4,0) eller (0,4). Ett sätt att åstad-
komma det är: (0,0) => (0,11) => (10,1) => (0,1) => (1,0) =-> (1,11) => (10,2) => (0,2) =-> (2,0) => (2,11) => (10,3) => (0,3) => (3,0) => (3,11) => (10,4) => (0,4).