Annons

Bild: 
Istock

Insekt lär robot

Publicerad:

2013-12-22

När kackerlackor springer fort längs ojämna väggar formar de känselspröten som bakvända J:n, vilket visat sig vara en optimal form för att ge exakt information, utan att spröten skadas. Genom att härma detta knep hoppas forskare kunna utveckla snabbare robotar.

Källa: The Journal Of Experimental Biology

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.