Annons

Pridefestivaler är inte tillåtna överallt.

Bild: 
Stockholm Pride

Krönika: ”Det finns kulturer som är sämre än andra”

Vi ska inte respektera kulturer som inte respekterar individer, oavsett om sedvänjorna motiveras med religion eller inte, skriver Birgitta Forsman.

Annons

Publicerad:

2013-12-22

För en tid sedan tvångsomhändertogs en flicka i Malmö från sin familj för att slippa bli skickad till Irak för oskuldstest. Det var glädjande, för ofta tvekar sociala myndigheter att ingripa i sådana fall på grund av risken för att bli kallade rasister. Men hur kan det vara rasism att hjälpa en person från ett annat land att slippa bli illa behandlad?

Svenskar betraktar i regel andra svenskar som individer, inte som släktens eller familjens ägodelar. Men icke infödda svenskar ses ofta som kollektiv, inte som individer. Denna attityd är kamouflerad till respekt för ”de andras” kultur. För att inte förarga (patriarkatet i) den främmande kulturen hindrar välmenande men naiva svenskar dess mest sårbara medlemmar – kvinnor, barn och hbtq-personer – från att välja sitt liv.

Ett progressivt ideal har länge varit att bortse från vilket ursprung en människa har. Ett stort framsteg i mänsklighetens historia var när individer fick rätt att vara just individer. Men de senaste åren har många förment progressiva svenskar märkligt nog börjat fästa stor vikt vid vilken undergrupp av mänskligheten någon tillhör. På så sätt blir individen åter fjättrad av blodsband.

Postkolonialism och normativ kulturrelativism står högt i kurs i svensk politik och i medierna. Det första beror på dåligt samvete för vad ”Västerlandet” har gjort utanför Europa. Det andra betyder att alla kulturer är lika bra. De som kritiserar seder i andra kulturer kallas ibland kulturrasister. Detta är helt bakvänt. Kulturrasism är enligt Wikipedia tron att kultur är essentiell och en gång för alla given. De som vill hjälpa ungdomar undan hedersförtryck anser raka motsatsen: kultur är inget statiskt, traditioner kan ändras.

Det är ofta invandrade kvinnor från Kurdistan, Libanon, Iran och andra muslimska länder som vågar kritisera kollektiv som förtrycker sina medlemmar. Något stöd från organiserade svenska feminister får de inte. Dessa säger att ”inte kan vi lägga oss i hur de lever; det måste de själva få bestämma”. Så lät det inte när apartheidkulturen i Sydafrika fördömdes. Beror skillnaden på att apartheid sällan motiverades religiöst?

Vi bör inte respektera kulturer som inte respekterar individer, vare sig sedvänjorna motiveras med religion eller inte. Det är de som anser att vi alltid ska respektera andra kulturer oavsett innehåll som är kulturrasister. De tycks tro att kulturer har större rättigheter än individer.

Påståendet att alla kulturer är lika bra, har det någon förankring i verkligheten? Ett test på detta är att titta på vilka länder människor söker sig till, vilka kulturer de väljer om de får möjlighet att välja. Då ser man tydligt i vilken riktning folk flyr.

Det finns kulturer som är sämre än andra! Men individerna i dessa kulturer är inte sämre biologiskt eller mentalt utrustade än andra människor. I kommentarsfält på en del nätsajter kan man se rent rasistiska påståenden om att invandrare till Sverige är biologiskt sämre än svenskarna; de har lägre IQ etcetera. Detta blir nästan komiskt när man betänker att de flesta kommer från det område där den västerländska kulturens vagga stod, ett område där skrivkonst och ingenjörskonst uppfanns flera tusen år innan det ens fanns en svensk nation. De människor som nu flyr till våra trakter är genetiska ättlingar till dem som en gång i tiden stod för så många innovationer. Det finns ingen anledning att tro att de är underlägsna vare sig som folkslag eller individer.

Det behövs en antirasistisk, kosmopolitisk kritik av förtryckande sedvänjor och kulturer!

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

Lysande !
En text som känns totalt självklar när man läst den, trots att jag inte tänkt dessa tankar tidigare. Kanske snuddat vid dem omedvetet.
Delad till alla jag känner
Tack !

"Något stöd från organiserade svenska feminister får de inte."

Helt fel. Jag vet förutom mig själv väldigt många svenska feminister som hjälper personer som råkar ut för kollektiva förtryck.
Det är tråkigt att du ibland slinker in i att tro att dina förutfattade meningar är samma sak som verkligheten. Det är skadligt för oss som jobbar med frågorna, eftersom folk som läser kan tro att det du skriver är sant när det publiceras i en populärvetenskaplig publikation.
Jag rekommenderar dig att läsa ikapp innan du skriver. Kunskap finns gratis på NCK och MUCF.
Lycka till och trevlig sommar!

Klockren artikel! Dock anser jag att du drar feminister och andra antirasister över en kam när du påstår att vi blundar för ondskefulla traditioner. Självklart tolereras sådant lika lite som rasism.

Det i alla fall jag stör mig på bara, är när rasister klumpar ihop alla muslimer och skuldbelägger dessa för något som vissa lokala kulturer sysslar med. Alla muslimer är inte för hederskultur och könsstympning.

OT: SD anser ju faktiskt i sitt principprogram att kulturer är just essentiella och statiska. Dom tror inte att människor från andra kulturer kan förändras och anpassa sig efter det svenska samhället. Vissa kulturer är sämre och andra bättre menar dom. Människor från sämre kulturer är på så vis inte lika välkomna hit, eftersom SD anser att dessa är oföränderliga. Detta är i allra högsta grad kulturrasism, om inte ren biologisk rasism rent ut av.

Att SD är ett rasistiskt parti ter sig på så vis självklart. Jag tror att man måste visa citat från deras principprogram och den här artikeln, för att få vissa att förstå.