Annons

Lego - slump

Ingen vet hur avancerade legobyggen som kan skapas av slumpen i en vanlig tvättmaskin. Forskarna hoppas att deras studie ska inspirera till fler experiment.

Bild: 
Istock

Slumpen avslöjas med Legobitar

När enkla legobitar snurrar runt i en vanlig tvättmaskin kan resultatet bli oväntat komplexa konstruktioner.

Annons

En tvätt på 70 minuter i 40 grader, dock utan centrifugering eller tvättmedel, får legobitar att slumpmässigt haka fast i varandra. Oftast handlar det om endast två bitar som fastnar i varandra, men forskarna har observerat upp till sex klossar som spontant byggts samman.

Försöket motsvarar vad som annars görs med matematiska så kallade Monte Carlo-metoder, menar de två tyska forskare som i sina försök tvättade 400 legobitar. Monte Carlo-beräkningarna är datorsimuleringar för att undersöka sannolikheten för att ordning kan uppstå i komplexa system. Livets uppkomst diskuteras i liknande termer, och även så kallad spontan självorganisering, som förekommer inom kemi, biologi och andra områden där ordning skapas till synes självmant. Artikeln är inte helt allvarligt menad, men forskarna hoppas att nya intressanta resultat om hur slumpen får kaos att bli till ordning kan dyka upp så småningom om många inspireras att göra liknande försök. 

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.