Annons

Lockande om skog

Annons

Publicerad:

2014-11-18

Ola Engelmark är skogsekolog med fyrtio års erfarenhet av Muddus (Muttos på samiska) – Sveriges största skogliga nationalpark. I sin bok blandar han fakta om ekologiska processer med beskrivningar av skogsforskningens arbetsmetoder, detaljer om djur och växter samt en dos historia; Muttos bär på ett rikt kulturarv. Texten ramas in av ett rikt bildmaterial. Det rör sig inte om någon lärobok, utan om en vilja att väcka intresse, hävdar författaren. Och det lyckas. Boken gör mig ordentligt utsjuk, som det brukar heta norröver.

Litteraturhänvisningar

Muttos – Muddus nationalpark

Ola Engelmark
Votum

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.