Annons

Diagram öve bilstölder

Antal anmälda bilstölder per år sedan 1975

Bild: 
Brottsförebyggande rådet

40000

Annons

Publicerad:

2013-12-17

Så mycket har antalet anmälda bilstölder minskat de senaste tio åren, från omkring 60 000 per år till knappt 20 000. En förklaring till minskningen är att alla nya bilar sedan 1998 har elektroniskt stöldskydd. Förändringen har medfört att bilstöld inte längre är det ungdomsbrott som bäst indikerar en fortsatt brottskarriär.

Källa: Brottsförebyggande rådet

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.