Annons

Graf över svenska skolprestationer

Sveriges relativa resultat jämfört med genomsnittet för de 25 länder som deltagit i samtliga Pisa-undersökningar i läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

Bild: 
Pisa-studien

Eget arbete får underkänt

Annons

Publicerad:

2013-12-03

Talet om individualisering i den svenska skolan har ofta kommit att innebära eget arbete, det vill säga motsatsen till katederundervisning. De senaste decennierna har denna form av lärande blivit allt vanligare. Men mycket tyder på att det har lett till försämrade resultat.

– Vid eget arbete måste eleverna själva sortera, analysera och till och med planera studierna. Det missgynnar svaga elever som lämnas ensamma med uppgifter de kanske inte förstår, säger Joanna Giota, pedagogisk forskare vid Göteborgs universitet.

Hon har på uppdrag av Skolverket och Vetenskapsrådet gått igenom 43 svenska avhandlingar och artiklar inom utbildningsvetenskap från åren 2000–2010.

”Studierna som har granskats visar bl.a. att de former av individualisering som tillämpas i de svenska klassrummen, eller sätten att introducera dem, snarare begränsar än skapar utrymme för elevers lust, nyfikenhet och egna intressen, och att de inte heller alltid har de positiva konsekvenser som skolan har tänkt sig”, skriver Joanna Giota i sin sammanfattning.

Hon menar att resultaten av individualiseringen är tvärt emot vad man väntat sig.

– Det är resurskrävande att bedriva undervisning på individuell basis. Det har man nog inte insett, säger hon.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Individualisering är inte alls samma sak som "eget arbete". Det är en väldig skillnad på att låta en elev arbeta helt på egen hand och att en elev får uppgifter som är anpassade efter eleven så att han eller hon får ut så mycket som möjligt av att lösa uppgiften.