Annons

Vatten över huvudet?

Författare: 

Varmvattenkranen fyller ett helt badkar på 23 minuter och kallvattenkranen på 17 minuter. Åsa börjar fylla i varmvatten och undrar när hon ska börja fylla i kallvatten om det ska bli 1,5 gånger mera varmt vatten än kallt. Karet ska fyllas helt och kranarna stängas samtidigt.

Facit

Varmt vatten måste fylla 2/5 och kallt vatten 3/5 av badkaret. Då måste varmvattenkranen vara öppen 17 x (2/5) = 34/5 minuter, medan kallvattenkranen måste vara öppen 23 x (3/5) = 69/5 minuter. Åsa måste därför öppna kallvattenkranen 69/5 - 34/5 = 35/5 = 7 minuter efter att hon öppnat varmvattenkranen.