Annons

Kopplingar mellan olika delar av hjärnan påverkades av vanvård i barndomen.

Bild: 
Istock

Dålig barndom syns i hjärnan

Författare: 

Publicerad:

2014-03-04

De som har vanvårdats som barn är ofta oroligare än andra och ständigt på sin vakt. Med vanvård menas här fysisk och psykisk misshandel, men också försummelse. En ny amerikansk studie publicerad i PNAS visar att vanvård i barndomen försämrar kopplingarna mellan olika delar av hjärnan och därmed förmågan att hantera rädsla.

I ett formulär fick 65 tonåringar värdera sin barndom. Svaren jämfördes sedan med hjärnaktivitetsdata. Både pojkar och flickor i gruppen som hade vanvårdats som barn hade svagare kopplingar mellan prefrontala cortex och hippocampus. Hos flickorna var också kopplingarna mellan hippocampus och amygdala svagare. Att två signalvägar var sämre hos flickorna kan vara en förklaring till att de tycks vara mer sårbara. De utvecklar oftare depressioner i tonåren och vuxen ålder.

– Störningar i det här systemet i hjärnan gör till exempel att förmågan att övervinna rädsla genom nyinlärning blir sämre, säger Martin Forster, psykolog vid Karolinska institutet.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar