Annons

10 år. Barn kodar ofta sina minnen med hjälp av luktsinnet, fram till tio års ålder. Sedan tar andra sinnen över.

Bild: 
Istock

Vidga näsborrarna och minns

Tjära, glögg, klor, Vicks halstabletter … Vissa lukter kan direkt framkalla starka barndomsminnen. Men omvänt kan luktområdet i hjärnan aktiveras bara man tänker på minnet, visar svensk forskning.

Annons

Publicerad:

2014-03-04

Artin Arshamian, forskare i psykologi vid Stockholms universitet, lät försökspersoner känna olika lukter – distinkta, inte alltför vanliga – och bad dem berätta vilket minne som kom upp. Samtidigt studerade han med hjälp av magnetkamera vilka områden i hjärnan som aktiverades.

Barndomsminnen aktiverade delar av hjärnan som är kopplade till luktsinnet mer än delar som är kopplade till språkområdena, och detta i högre grad än vad gäller minnen från vuxen ålder. En förklaring är att barn under sina första tio år ofta kodar sina minnen med hjälp av luktsinnet, innan övriga sinnen tar över.

– Därför är de tidigaste minnena ofta starkt kopplade till lukter, och det kan kännas som att färdas tillbaka i tiden när man känner en viss doft, säger Artin Arshamian.

När personerna sedan fick återkalla minnet, utan lukten närvarande, aktiverades ändå samma område i hjärnan.

– Det tyder på att om man minns en episod från sitt liv där man kände en viss lukt så är den lukten, fast nu föreställd, en del av själva minnet.

Precis som när det gäller förmågan att föreställa sig bilder, ljud och känselintryck, spelar motoriken in även vid lukter. Om man får röra på näsborrarna och sniffa medan man föreställer sig lukten av till exempel tjära så upplever man lukten tydligare, säger Artin Arshamian.    

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.