Annons

Bild: 
Richard Kail / SPL

0,000548579909067(14)(9)(2)

Publicerad:

2014-04-01

Så stor är elektronens massa, mätt i massenheter, enligt en grupp tyska fysiker. Värdet är 17 gånger mer precist än tidigare mätningar, även om de sista siffrorna (inom parentes) är osäkra. Elektronens massa är en av de grundläggande naturkonstanterna, som bland annat fysikens standardmodell för elementarpartiklar bygger på.

Källa: Nature

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.